Γεώργιος Κατσέλης, Καθηγητής, gkatsel@teimes.gr , Δ/ντής του εργαστηρίου

  
Αλέξιος Ράμφος, Επίκ. Καθηγητής, ramfos@teimes.gr
 
 
Δημήτριος Κ. Μουτόπουλος, Επικ. Καθ., dmoutopo@teimes.gr
 
                        
                     
 
 
                     Θεοδώρου Ιωάννης, καθ. εφαρμογών, jtheo@teimes.gr