Για τις εκπαιδευτικές ανάγκες το εργαστήριο διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο χώρο με μικροσκόπια, στερεοσκόπια, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές. Επίσης, τα μαθήματα του εργαστηρίου γίνονται με βιντεοπροβολέα και διαδραστικό πίνακα.

Επίσης, είναι εξοπλισμένο με σειρά μεταφορικών μέσων και φορητών οργάνων που υποστηρίζουν  τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του

 • 2 βάρκες
 • τρέιλερ
 • ρευματογράφο
 • pHμετρα-οξυγονόμετρο,
 • αλατόμετρα
 • ανάλυσης ποιότητας νερού,
 • ηλεκτραλιεία
 • δίχτυα πειραματικής αλιεία,71ssOypA4gL._SL1500_
 • δειγματολήπτες νερού και ιζήματος
 • καταγραφικά φυσικοχημικών παραμέτρων
 • καταγραφικά GPS
 • GPS χειρός
 • ψηφιακές κάμερες
 • καταδυτικό εξοπλισμό
 • DRONE

Τέλο το εργαστηριο  είναι εξοπλισμένο με δυο τηλεμετρικούς σταθμούς εγκατεστημένους ο ενας στην  λιμνοθάλασσα και ο δευτερος στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο δίκτυο τηλεμετρικών «Αμφότερος». Το δίκτυο «Αμφότερος» είναι μια συνεργασία του εργαστηρίου με την τέως  Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση της Αιτωλοακαρνανίας για την από κοινού αξιοποίηση των στοιχείων των 6 τηλεμετρικών σταθμών του δικτύου τα οποία είναι εγκατεστημένα στη Λ/Θ Μεσολογγίου Αιτωλικού και στην εγγύς περιοχή.

LAB_LOGO