Ελλάδα

Πανεπιστήμια

Εργαστήριο Ιχθυολογίας, Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Ι. Στεργίου (Καθηγητής)
Ευαγγελία Μιχαλούδη (Λέκτορας)

Δήμητρα Μπόμπορη (Λέκτορας)
Εργαστήριο Οικολογίας Ζώων, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος (Καθηγητής)
Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Γεώργιος Παπαθεοδώρου (Αναπλ. Καθηγητής)
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας Α.Π.Θ.
Θεόδωρος Αμπατζόπουλος (Καθηγητής)

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Βόλου

Αθανάσιος Τσίκληρας (Λέκτορας)
Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης
Γεώργιος Μίνος (Επίκουρος Καθηγητής)

Ερευνητικά Ιδρύματα

Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)-Άγιος Κοσμάς-Αθήνα
Αθανάσιος Μαχιάς (Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων)
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.ΘΕ.)-Ηράκλειο Κρήτης
Γεώργιος Τσερπές (Κύριος Ερευνητής, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων)
Ευάγγελος Τζανάτος (Ερευνητής, Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων)

Μη κυβερνητικές ομάδες

Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία
Αλιγιζάκη Αικατερίνη

Φορείς Υπουργείων

Διεύθυνση Αλιείας Πρέβεζας
Ανθή Κέντρου (Διευθύντρια)
Διεύθυνση Αλιείας Ηγουμενίτσας
Εμμανουήλ Λαμπράκης
Εποπτεία Αλιείας Κοζάνης
Αστέριος Πάπιστας (Προϊστάμενος Γραφείου Αλιείας)
Γραφείο Αλιείας Νάξου (Επαρχείο Κυκλάδων)
Γεώργιος Κρασσάς (Προϊστάμενος Γραφείου Αλιείας)

Άλλες χώρες

Ιταλία
Simone Libralato (Laboratory of Ecology, Computational Hydrodynamics in Oceanography, OGS, Trieste)
Bearzi Giovanni (Tethys Research Institute, Marine Mammals, Milan)
Joan Gonzalvo  (Tethys Research Institute, Marine Mammals, Milan)
Πορτογαλία
Karim Erzini (Coastal Fisheries Research Group, Faro, Algarve)
Jorge Manuel Santos Gonçalves (Coastal Fisheries Research Group, Faro, Algarve)
Καναδάς
Βασιλική Καρπούζη (Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver)