Το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων (ApEcoLab) στεγάζεται στον πρώτο όροφο του διώροφου κτιρίου του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στο Μεσολόγγι (κτίριο 5) (70 m2). Eχει ιδρυθεί το 2002 και έχει θεσμοθετηθεί (ΦΕΚ Β 2680/2015)   με στόχο την εκπαίδευση και έρευνα σε αντικείμενα:LAB_LOGO

Βιολογίας και οικολογίας υδρόβιων οργανισμών (ψάρια, ζωοπλαγκτονικοί και ζωο−φυτοβενθικοί οργανισμοί), την Διαχείριση και εκμετάλλευση αλιευτικών πόρων, την μελέτη  Περιβαλλοντο − κοινωνικο − οικονομικών συνιστώσων και παραγωγής αλιευμάτων, την  Προστασία βιοποικιλότητας (οικότοποι και είδη), Προστατευόμενες περιοχές, Μοντελοποίηση παραγωγικών διαδικασιών και την ανάλυση κινδύνου, της παράκτιας ζώνης, των μεταβατικών (λιμνοθάλασσες) και των εσωτερικών υδάτων (ποτάμια και λίμνες).

 

ENGLISHFLAG

Επικοινωνία

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικολογίας Υδάτινων Οικοσυστημάτων
Τμήμα Τεχνολόγων Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών
 
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 
 
Νέα Κτίρια 30200 Μεσολόγγι
Μεσολόγγι
Τηλ.: +30 2631058237/202
Fax: +30 26310 58202
e-mail: gkatsel@teimes.gr

Locations of visitors to this page